WaLTER

Gedegen, innovatieve en verbindende monitoring van het waddengebied

     Gedegen
•   lange termijn; structurele systeemkennis; kostenefficiënt; zonder lacunes

     Innovatief 
•   vraaggestuurd (ontwikkelingen & effecten; beleid, beheer, onderzoek & bedrijven)
•   maximaal toegankelijk en begrijpelijk (heldere en veelomvattende database; gevisualiseerd)

     Verbindend
•   ecologie en socio-economie geïntegreerd (synthese ruimtelijke data; conceptuele samenhang)
•   met relevante data van en voor betrokkenen (o.a. vissers, recreanten en bewoners)


WaLTER heeft een uniek team door haar combinatie van expertise, haar grote netwerk en geavanceerde data-technische ondersteuning. WaLTER wil een nationaal en internationaal aansprekend voorbeeld zijn van een constructieve uitwerking van adaptieve monitoring.

Norbert Dankers Erik van Dijk Norbert Dankers Foto is gemaakt door:  Bruno Ens,  Sovon.

In het voetspoor van WaLTER

© 2011 WaLTER project | Ontwerp: NIOZ | Techniek: EN/OF ontwerp & communicatie