Katja Philippart, NIOZ, 28-02-2012

In de voetsporen van Koning Winter:
hoge kokkelsterfte op het wad

 
De winter van 2011/2012 was kort, maar hevig genoeg om het rumoer rond de Elfstedentocht te doen oplaaien. Naast de 13.000 gewonden op het ijs vielen er ook vele slachtoffers op het wad waaronder vogels en schelpdieren. De kokkel is één van de meest koude-gevoelige schelpdieren in onze streken. Eerdere strenge winters hebben dan ook tot massale sterfte van kokkels geleid. Wij vroegen ons af of ook deze winter haar sporen op de kokkelpopulatie heeft nagelaten. 

Lees meer

jb-kader

Rondom het Wad

Gerben Visbeek
Waar wind en water vrij spel hebben

Blik op het Wad

Eric Wagemaakers en Katja Philippart
Planktononderzoek /richting meetpaal

Data in Beeld

Eelke Folmer
Mosselbankdynamiek in de Zoutkamperlaag

Norbert Dankers Erik van Dijk Norbert Dankers Foto is gemaakt door:  Bruno Ens,  Sovon.

In het voetspoor van WaLTER

© 2011 WaLTER project | Ontwerp: NIOZ | Techniek: EN/OF ontwerp & communicatie