Walterproject

Met het WaLTER project,willen we een geïntegreerd meetnet opzetten voor de belangrijke thema’s die in het waddengebied spelen. Voorbeelden zijn; zeespiegelstijging, visserijbeleid, recreatie en nieuwe industriële vestigingen. Dit meetnet moet niet alleen bruikbaar zijn voor actuele beslissingen, het moet ook een zuivere interpretatie van gegevens stimuleren. Met WaLTER krijgen we een beter inzicht op het functioneren van het ecosysteem, in samenhang met het menselijk gebruik van de Wadden. In samenspraak met Duitsland en Denemarken, via het Trilaterale Waddenzee Secretariaat, gaan we de bestaande onderzoeks- en meetprogramma’s beter op elkaar afstemmen, gaten in het huidige meetnet vullen en de beschikbare data beter ontsluiten.

Het project is onderverdeeld in een aantal werkpakketten 'de 6 stappen'.  De uitvoer van de werkpakketten staan ieder onder regie van een participerend  instituut of organisatie. De coördinatie en het secretariaat van het project worden uitgevoerd door NIOZ, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.  

Norbert Dankers Erik van Dijk Norbert Dankers Foto is gemaakt door:  Bruno Ens,  Sovon.

In het voetspoor van WaLTER

© 2011 WaLTER project | Ontwerp: NIOZ | Techniek: EN/OF ontwerp & communicatie