Data in Beeld

In het Waddengebied wordt van alles gemeten. De stroming van het water, de grootte van een mossel tot aan het aantal bewoners.

In de rubriek 'Data in Beeld' worden verschillende visualisaties getoond van meetresultaten. 

Wil je ook een visualisatie publiceren, stuur een bericht via CONTACT.

 

Mosselbankdynamiek in de Zoutkamperlaag

De animatie illustreert de ruimtelijke verdeling van mosselbanken voor de jaren 2001 - 2009 op de wadplaten van een specifiek kombergings gebied. Gele polygonen representeren de gebieden die minstens een keer bezet waren door een mosselbank gedurende de periode 2001 - 2009. De oranje gebieden representeren de verdeling van mosselbanken in de begin jaren 70. De (dynamische) blauwe polygonen geven aan waar de mosselbanken lagen in het gepresenteerde jaar.

In Nederland wordt de verspreiding van mosselbanken jaarlijks in het voorjaar door IMARES bepaald. Soortgelijke monitoring vindt plaats in de Duitse Waddenzee.

Norbert Dankers Erik van Dijk Norbert Dankers Foto is gemaakt door:  Bruno Ens,  Sovon.

In het voetspoor van WaLTER

© 2011 WaLTER project | Ontwerp: NIOZ | Techniek: EN/OF ontwerp & communicatie