Werkpakket 6

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Coördinator:
Bruno Ens

Team:
Bruno Ens
Marc van Roomen
Julia Stahl
Adrienne Lemaire
Frank Saris
Willy Bas Loos

Eén geïntegreerd meetnet

Wanneer de eerste vijf stappen voldoende zijn gevorderd gaan we bouwen aan een geïntegreerd meetnet voor alle relevante abiotische, biotische en socio-economische factoren.

We maken niet alleen een overzicht van noodzakelijke metingen voor de toekomst maar geven vooral ook aan hoe bestaande meerjarige metingen beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Daarbij ontstaan ook nieuwe kansen door de voortgang van de techniek, via bijvoorbeeld automatische meetapparatuur.

Norbert Dankers Erik van Dijk Norbert Dankers Foto is gemaakt door:  Bruno Ens,  Sovon.

In het voetspoor van WaLTER

© 2011 WaLTER project | Ontwerp: NIOZ | Techniek: EN/OF ontwerp & communicatie