Werkpakket 5

IMARES, Wageningen UR

Coördinator:
Martin Baptist

Team:
Martin Baptist
Rob Loke
Jaap Van der Meer (NIOZ)
Emiel van Loon (UvA)
Dick Brus (Alterra)
Olga Lyashevska (NIOZ)

Wat wordt er nu gemeten?

Hoe verhoudt het actuele onderzoek zich tot de behoeftes? Zijn er tekorten in de meetinspanningen of is er juist sprake van overlap? Zijn de metingen wel zó opgezet dat er statistisch verantwoorde conclusies kunnen worden getrokken? Hoe vaak moeten we bijvoorbeeld meten om algenproductie in de Waddenzee te kunnen volgen?

In deze stap van het project gaan we meetinspanningen en betrouwbaarheid van de resultaten nauwkeurig wegen.

Norbert Dankers Erik van Dijk Norbert Dankers Foto is gemaakt door:  Bruno Ens,  Sovon.

In het voetspoor van WaLTER

© 2011 WaLTER project | Ontwerp: NIOZ | Techniek: EN/OF ontwerp & communicatie