Werkpakket 4

Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)

Coördinator:
Taco de Bruin

Team:
Dick Schaap (MARIS)
Peter Thijsse (MARIS)
Frans Sijtsma (RUG)
Dirk Zoetebier (Sovon)
Marten Tacoma
Janine Nauw

Eén dataportaal

Via één centraal punt zullen gegevens over abiotiek , zoutgehalte, etc), biotiek (primaire productie, aantallen bodemdieren, vogels, etc.) en socio-economie (visserij, werkgelegenheid etc.) digitaal beschikbaar komen, onder zorgvuldig af te stemmen voorwaarden voor gebruik.

Norbert Dankers Erik van Dijk Norbert Dankers Foto is gemaakt door:  Bruno Ens,  Sovon.

In het voetspoor van WaLTER

© 2011 WaLTER project | Ontwerp: NIOZ | Techniek: EN/OF ontwerp & communicatie