Werkpakket 3

Rijksuniversiteit Groningen

Coördinator:
Frans Sijtsma

Team:
Frans Sijtsma
Michiel Daams
Nora Mehnen
Minne Oostra (OF)
Marien de Bakker
Hans van Oostenbrugge (LEI)
Lourens Broersma

De mens in het ecosysteem

Wat stuurt de socio-economische ontwikkeling van het waddengebied en wat is de invloed van (nieuwe) economische activiteiten op het ecosysteem? Wat betekent krimp voor de leefbaarheid van dorpen? Hoe bevorder je duurzame economische ontwikkeling?

Antwoorden komen uit analyses van: 1) ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingsmodellen,
2) de huidige monitoring en 3) actuele en potentiële spanningsvelden tussen economie en ecologie.

Norbert Dankers Erik van Dijk Norbert Dankers Foto is gemaakt door:  Bruno Ens,  Sovon.

In het voetspoor van WaLTER

© 2011 WaLTER project | Ontwerp: NIOZ | Techniek: EN/OF ontwerp & communicatie