Werkpakket 2

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)

Coördinator:
Katja Philippart

Team:
Katja Philippart
Eelke Folmer

Een beeld van de ecologie

Wat is het verband tussen de bodemfauna en - flora enerzijds en de sedimenthuis-houding anderzijds? Hebben abiotische randvoorwaarden alleen invloed op de levende organismen, of werkt het ook andersom?

Op basis van bestaande kennis en meetreeksen zullen we de sturende mechanismen beschrijven achter de processen die we in het veld zien. Daarmee wordt duidelijk welke data nodig zijn om processen verder te volgen en oude en nieuwe ideeën te toetsen.

Deze beschrijvingen (dossiers) worden op termijn op de website gepubliceerd.

Norbert Dankers Erik van Dijk Norbert Dankers Foto is gemaakt door:  Bruno Ens,  Sovon.

In het voetspoor van WaLTER

© 2011 WaLTER project | Ontwerp: NIOZ | Techniek: EN/OF ontwerp & communicatie