Werkpakket 1

Radboud Universiteit Nijmegen

Coördinator:
Marieke van Katwijk

Team:
Marieke van Katwijk
Lucien Hanssen
Pim Vugteveen
Etienne Rouwette
Rob Lenders

Kennisbehoefte in kaart

Wie wil wat weten over het waddengebied en waarom? Het waddengebied kent een brede groep gebruikers, zoals overheidsinstanties, terreinbeheerders, bedrijven en onderzoekers. Zij willen weten hoe allerlei processen en activiteiten het ecologische en het socio-economisch systeem van het waddengebied beïnvloeden. Deze vragen zijn het fundament onder het meetnet en vormen het uitgangspunt voor de vervolgstappen.

Norbert Dankers Erik van Dijk Norbert Dankers Foto is gemaakt door:  Bruno Ens,  Sovon.

In het voetspoor van WaLTER

© 2011 WaLTER project | Ontwerp: NIOZ | Techniek: EN/OF ontwerp & communicatie