Inventarisatie kennisbehoeften en monitoringswensen

De Radboud Universiteit heeft als taak de specifieke kennisbehoeften en monitoringswensen van potentiële WaLTER gebruikers in kaart te brengen. Wie wil er allemaal wat weten over de Wadden, wat wil men weten en waarom?
 
Voor de eerste fase van deze inventarisatie is een enquête opgesteld welke aan een breed scala van belanghebbenden in het waddengebied is gestuurd waaronder overheidsinstanties, terreinbeheerders, bedrijven, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke groeperingen.
 
De uitkomst van deze enquête wordt via de website bekend gemaakt.

Januari 2012: uitstekende respons op enquête!
December 2012: uitkomst enquete verwerkt in themadossiers

Norbert Dankers Erik van Dijk Norbert Dankers Foto is gemaakt door:  Bruno Ens,  Sovon.

In het voetspoor van WaLTER

© 2011 WaLTER project | Ontwerp: NIOZ | Techniek: EN/OF ontwerp & communicatie